Nederlandse school De Spijker

Praatje : Nederlands taal- en cultuuronderwijs voor kinderen en volwassenen

Website >>

Contactadres

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Neerlandia volgen

Volg Neerlandia op Facebook Volg Neerlandia op LinkedIn

Kleine kinderen

Adressen

Eerste hulp bij ongelukken (urgences)

   

Algemeen Europees nummer

  112
Samu (E.H.B.O., ambulances)   15
Pompiers (brandweer)   18
Police Secours (politie)   17
     
Entrée antipoison (eerste hulp bij vergiftigingen)   05.61.777.447
    15
     
Médecin de garde (nacht- en weekend dokters)   05.61.49.66.66
    05.61.22.00.00
     

Pharmacie de nuit/nachtapotheek (van 20.00 tot 08.00 uur)

  05.61.62.38.05

70-76, allées Jean Jaurès (ingang via rue Arnaud-Vidal)

 

 

   

Eerste hulpafdelingen van ziekenhuizen

   

Hôpital des Enfants Purpan (330, Ave de Grande-Bretagne)

  05.34.55.86.33

Brandwondencentrum kinderen

  05.34.55.84.72

Hôpital de Rangueil(Avenue de Jean-Poulhès)

  05.61.32.25.33

Urgences (EHBO-afdeling) Toulouse: oost

  05.61.32.27.95

Brandwondencentrum volwassenen

  05.61.32.27.43

O.S. infarctus, E.H.B.O. hartproblemen

  05.61.32.26.10

Hôpital Purpan (Pl. du dr. Joseph-Baylac)

  05.61.77.22.33

Urgences (EHBO-afdeling) Toulouse: west

  05.61.77.20.18

Afdeling prematuren

  05.61.77.21.36

Er bestaat een gids door de mairie uitgegeven, speciaal voor alle kindervoorzieningen in Toulouse. Verkrijgbaar bij de mairie en de annexen.

Opvang van kleine kinderen

(artikel verschenen in Drop of stroopwafels)

Er bestaan in Frankrijk diverse soorten kinderopvang voor kleine kinderen. Veel ouders werken beiden full-time en er bestaat daarom een grote behoefte. Tijdig regelen van opvang spreekt dus vanzelf. U kunt informatie aanvragen bij uw plaatselijke Protection Maternelle Infantile (PMI), Caisse d'Allocations Familiales (CAF) en het stadhuis.

Het meest ideaal is de opvang thuis. Natuurlijk kent iedereen de au-pair. Hieraan zijn regels verbonden. Zo mag de au pair maximaal anderhalf jaar hier verblijven. De werktijden zijn 30 uur per week verdeeld over maximaal zes dagen. De au pair mag geen zware huishoudelijke taken verrichten en het opvanggezin heeft bepaalde verplichtingen. De au pair krijgt geen salaris, maar 'zakgeld' . Hiertegenover staat dat onderdak en eten gegeven wordt, evenals een vervoerskaart.

Ook is er de kinderoppas, in de wandelgangen nounou genoemd (vervorming vannourrice oftewel voedster). Deze kunt u individueel of via een bureau inhuren. Sommigen kiezen ervoor om deze te delen met een ander gezin om de kosten te drukken.

Crèche familiale:

Deze personen passen in hun eigen huis op één tot drie kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 6 jaar. Zij zijn professioneel opgeleid: ze hebben het diploma Assistance Maternelle behaald en staan onder controle van een assistante sociale. Ook hier wordt gesproken over nounou. Voordeel is de kleinschalige opvang.

Crèche parentale:

Dit zijn kleinschalige crèches (maximaal 16 kinderen), waarbij de ouder een of meerdere keren per maand ook participeert in het oppassen op de kinderen. Ze worden bestuurd door een vereniging van ouders en er zijn permanent een of meerdere professionals op het gebied van peuters en kleuters aanwezig.

Crèche collective

Bij voorbeeld crèche municipale (gemeentecrèche): dit is een crèche voor werkende ouders. U moet zich tijdig opgeven want er is dikwijls een lange wachttijd.

Halte-Garderies

zijn gemeentecrèches voor kinderen van ongeveer 3 maanden tot 3 jaar, die relatief goedkoop zijn, bedoeld voor niet-werkende moeders, die even hun handen vrij willen hebben. Het kind kan twee of drie halve dagen opgevangen worden. Als de moeder ineens door een ziekte geveld wordt (en het kind is niet ziek), dan kunnen zij het kind extra opvangen, mits het kind al ingeschreven staat. De Halte Garderie is handig voor notaris-, dokters- of tandartsafspraken, e.d., waar u uw kind moeilijk mee naartoe kon nemen. Juist als iemand misschien niet de juiste mensen kent om even het kind bij achter te laten, kan dit een oplossing zijn.

De opvang op Halte Garderies is wisselend. Op sommige garderies gebeurt er behalve garder (oppassen) niet veel meer: de dames letten op de kinderen en verzorgen ze goed. Maar ze gaan niet op de grond gezellig tussen de kinderen "torentje, torentje bussekruit" gingen spelen. Bij sommige HG's is er meer enthousiasme en warmte dan bij andere, dus het is interessant om even een praatje te maken om een indruk te krijgen bij verschillende HG's.

De verzorgsters hebben een speciale opleiding voor de verzorging van baby's en kleine kinderen gehad.

Voor een uitgebreid overzicht: www.toulouse.fr/vos-demarches/dui

Collectieve opvang is niet zo geschikt voor baby's, want ze kunnen er snel een verkoudheid oplopen, maar voor kinderen van twee of tweeëneenhalf kan het een voorbereiding zijn op school of zoals in het frans uitgedrukt: la vie en collectivité.

Voor veel ouders weegt kinderopvang zwaar op het familiebudget. De PAJE (prestation d'accueil du jeune enfant) is een soort kinderbijslag, die door de Caisse d'Allocations Familiales (CAF) uitgekeerd wordt. Hierop heeft u al recht vanaf de geboorte van het eerste kind, waarbij natuurlijk een bepaald inkomstenplafond geldt. Ieder gezin heeft recht op een bepaalde basisuitkering. Vervolgens zijn er aanvullingen hierop, afhankelijk van hoeveel de ouder(s) werken of in de afgelopen vier jaar gewerkt hebben. Details hierover kunt u vinden op de site www.CAF.fr. Eveneens heeft u recht op belastingreductie, wanneer u kinderopvang inschakelt (onafhankelijk van welk soort). Dit geldt voor kinderen tot 7 jaar en u kunt hiervoor informeren bij uw lokale belastingkantoor. www.impots.gouv.fr

Overigens gaan de kinderen vroeger dan in Nederland naar de kleuterschool. Ten eerste duurt de kleuterschoolperiode een jaar langer (drie jaar), waardoor de kinderen meestal met drie maar soms al met tweeëneenhalf jaar naar school gestuurd worden. Voorwaarde voor opname op de kleuterschool is dat het kind overdag zindelijk is. Kinderopvang is duur en de (openbare) school is gratis, waardoor veel ouders hun kinderen al zeer vroegtijdig naar school sturen. Soms al met 2 jaar en 3 maanden. Niet alle scholen accepteren de hele kleintjes. Op andere scholen zijn er speciale klassen voor de allerkleinsten. Kinderen, die zo vroeg naar school gaan doubleren het eerste jaar van de kleuterschool.

Bron: www.doctissimo.fr

Centres de loisirs maternels

Hier worden tijdens de schoolvakantie (van maandag tot en met vrijdag) allerlei activiteiten georganiseerd voor kleuters. Opgeven bij de Centre Petite Enfance (CPE) van uw wijk. Zie ook leuke dingen voor kinderen.

[Terug omhoog]

De Kleuterschool

(Artikel verschenen in Drop of Stroopwafels)

Hoewel de leerplicht vanaf het zesde levensjaar begint, gaan vrijwel alle franse kindertjes op jonge leeftijd naar de kleuterschool. De openbare scholen zijn gratis en kunnen de kinderen overdag langdurig opvangen: de schooltijden lopen van ongeveer half negen of negen uur tot half vijf maar bovendien is de voor- en naschoolse opvang goed geregeld. Veel ouders werken beiden full time en deeltijdwerk is nog niet erg algemeen, al begint er verandering in te komen.

Bovendien is er in Toulouse een groot gebrek aan crècheplaatsen en de school is gratis. Voor een crècheplaats of een assistante maternelle moet men betalen.

De ouders kunnen hun kinderen al voor de officiële schooltijd naar school brengen en later ophalen. De kinderen worden dan opgevangen door de ATSEM of CLAE (zie verklarende woordenlijst).

De Franse kleuters gaan een jaar eerder naar school dan hun Nederlandse leeftijdsgenootjes, namelijk met drie jaar en soms al eerder. De kleuterschoolperiode bestaat uit drie jaar: «petite section» voor de kleinsten, vervolgens «moyenne section» en daarna de «grande section». De absolute voorwaarde voor ieder kind is dat het overdag zindelijk (propre) moet zijn. Af en toe een ongelukje is niet erg: in de laagste klassen hebben veel kinderen een extra verschoning bij zich voor het geval dat. Soms bestaat er een «toute petite section»: op bepaalde scholen worden kinderen vanaf twee jaar al toegelaten, mits zindelijk. Deze klassen zijn meer een soort crèche (met als voordeel dat de openbare school gratis is) en de kinderen worden het jaar daarop weer in de «petite section» ingedeeld (het is dus geen verkapte vorm van het vroegtijdig overslaan van een klas).

De leeftijden per jaargang zijn anders verdeeld dan in Nederland. De klassen beginnen in september, maar de leeftijden volgen het kalenderjaar. Bij voorbeeld, alle kinderen, die in 2000 geboren zijn, gaan dus per september 2006 naar de CP (groep 3). Dat heeft als gevolg dat de kinderen, die aan het eind van het jaar geboren zijn (en dus nog 5 jaar zijn) in NL nog op de kleuterschool zouden zitten, terwijl ze in Frankrijk al op de basisschool zitten. De meeste van die kinderen hobbelen gewoon mee en het hoeft geen probleem te zijn, al kan het best zwaar zijn. Tweetaligheid hoeft ook totaal geen belemmering te zijn. Als het kind om andere redenen al een achterstand heeft opgebouwd, dan kan doubleren een overweging zijn. Om op één lijn te zitten met elkaar en met de school en de juiste maatregelen te nemen, is al niet makkelijk voor Franse ouders, laat staan, als een of beide ouders van buitenlandse afkomst zijn.

De eerste twee jaar van de kleuterschool wordt de cycle des apprentissages premiers genoemd: het gaat hier om motorische en taalontwikkeling, spelen en leven in de groep. De kinderen leren liedjes en gedichtjes en doen teken-, knip- en plakwerkjes. In de moyenne section gaan ze ook aan het werk met hoofdletters en moeten ze tot vier kunnen tellen en schrijven.

De grande section maakt deel uit, samen met de eerste twee jaar van de lagere school (C.P. en CE1), dus groep 2 t/m 4 naar Nederlandse maatstaven, van de cycle des apprentissages fondamentaux. In de grande section wordt de kleuter klaargestoomd voor de lagere school. Aan het eind van de kleuterschool moeten de kinderen kunnen schrijven in blok- en schrijfletters, kunnen tellen tot dertig en eenvoudige rekensommetjes maken door aantallen te tellen. Ook moeten ze eenvoudige woorden kunnen herkennen, zoals bijvoorbeeld een paar namen van klasgenootjes. Eigenlijk, maar op de meeste scholen is dit (nog) niet in praktijk gebracht, wordt ook vereist dat de kinderen kennismaken met een buitenlandse taal tijdens de grande section.

Tussen de ambities van de Education Nationale (een log overheidsorgaan voor het onderwijs) en de praktijk ligt nogal eens een kloof, waarbij de invulling meer afhangt van de individuele onderwijzers en de sfeer op school dan van de lettertjes in de wetsvoorschriften. Ondanks een centraal programma, hangt het daarom grotendeels af van de individuele onderwijzer hoeveel en op welke manier er aandacht wordt besteed aan letters en cijfers, of er uitstapjes zijn en of er aandacht is voor vreemde talen en culturen.

Wie wil weten wat er verwacht wordt, kan een gids kopen over de schoolprogramma's.

Bij Hachette Education is bij voorbeeld een serie: les programmes de l'école, geschreven door R. Quéva, maar ook bij andere uitgevers zijn dit soort gidsen te vinden. Het is de moeite waard te vergelijken, want door de saaiheid, pogingen tot overzicht en summierheid of juist overdaad aan informatie zijn ze verre van smeuïg om te lezen. Maar ondanks deze kritiek is het wel een objectieve manier om te weten wat er verwacht wordt en dus een aanrader.

De onderwijzer wordt bijgestaan door een of meerdere ATSEMs. Een ATSEM (Assistante

De buitenschoolse opvang wordt geregeld door de CLAE (Centre de Loisirs et d'.

's Ochtends vinden de belangrijkste activiteiten plaats, 's middags wordt er siesta gehouden en is er een verdieping van de ochtendactiviteiten. Zoals gezegd, de kleuterschool is niet verplicht, dus het is bij voorbeeld mogelijk om het kind in de petite section drie ochtenden per week naar school te brengen.

Ouders worden op bepaalde scholen niet veel betrokken bij activiteiten. Dit hangt van de onderwijzer af (het argument van afwijzing is vaak problemen met de verzekering). Sommigen vragen hulp bij schoolzwemmen of vinden initiatieven van ouders juist wel leuk en stellen het op prijs als ouders bij voorbeeld iets vertellen over Nederland of Nederlandse kinderliedjes zingen. Fulltime werkende ouders hebben hiervoor niet altijd de tijd. De scheiding tussen thuis, werk en school is bij sommige Fransen groter dan wij als Nederlanders misschien gewend zijn. Van de Franse kinderen wordt al vroegtijdig door ouders en onderwijzers een bepaalde zelfstandigheid verwacht.

De school in Frankrijk is meer op leren en vroege intellectuele stimulatie gericht (al is dit in Nederland ook meer het geval dan vroeger) en minder op individuele creativiteit.

Wie een bepaalde school op het oog heeft (zowel in het openbare als in het privéonderwijs) moet vroegtijdig informeren naar de data van inschrijvingen en er vlug bij zijn. Voor het inschrijven op een openbare school moet een inschrijfformulier (certificat d'inscription) bij de gemeente (mairie)gehaald worden. De gemeente deelt mee op welke school u het kind kunt inschrijven. Heeft u een andere school op het oog, dan wordt op de school van uw keuze bij voorbeeld als argument geaccepteerd dat deze op uw werkroute ligt. Bij beide instanties moet u een aantal paperassen overleggen, nog meer als u ook het kind inschrijft voor de kantine.

Begin september bent u eveneens verplicht het kind in te schrijven voor een schoolverzekering. Informeert u bij uw verzekeraar om te kijken of deze schoolverzekering al valt onder uw WA-verzekering (responsabilité civile).

Meer informatie kunt u vinden op de volgende site:

www.education.gouv.fr

[Terug omhoog]

Enkele toevoegingen aan dit artikel

ATSEM: Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles,

CLAE: Centre de Loisirs Associés à l'Ecole: sportieve, artistieke en culturele activiteiten voor kinderen (kleuter- en lagere school) . Zij zijn aanwezig op de tijden dat er geen school is, maar de school wel geopend is voor de kinderen: dus 's ochtends voor de school begint (half acht tot half negen), 's middags en 's avonds.

Als de ene groep kinderen naar de kantine gaat met de ATSEM's, dan gaat de andere groep activiteiten doen met de CLAE.

De schooldag duurt van half negen tot half twaalf en van half twee tot vier uur. Tussen de middag hebben de kinderen twee uur pauze: veel kinderen blijven over op de kantine (van te voren inschrijven en betalen), maar dit is niet verplicht. Er is een buitenschoolse opvang (zie ATSEM/CLAE) en de kinderen kunnen op school van half acht 's ochtends tot half zeven 's avonds verblijven.

De klassen zijn in het algemeen behoorlijk groot. Er is een onderwijzer(es) en een ATSEM (zie ATSEM). In de ochtend zijn de belangrijkste activiteiten. 's Middags wordt er siësta gehouden en is er een verdieping van de ochtendactiviteiten. Het is dus aan te raden, om, als je, je kind niet de hele dag naar school wilt doen, deze vooral aan de ochtendactiviteiten mee te laten doen.

De absolute voorwaarde voor ieder kind, is dat ze overdag zindelijk (propre) moeten zijn. Maar af en toe een ongelukje is niet erg: in de petite section hebben veel kinderen een extra paar onderkleren bij zich voor het geval dat.

Tenslotte: school is heel anders dan in Nederland, meer op leren en vroege intellectuele stimulatie gericht en minder op individuele creativiteit. Maar het is de norm voor alle franse kinderen. Adviezen: thuis lekker laten klungelen, spelen en bewegen, rustig opbouwen wat schooltijden betreft, vriendjes uitnodigen (dan komt u ook in contact met de ouders en dat zijn op zichzelf al leerzame en soms gezellige contacten) en zelf, als ouder, de taal goed leren spreken.

[Terug omhoog]

Papierwerk en inschrijven op de kleuterschool

Vanaf april kunt u uw kind inschrijven voor het volgende schooljaar. Als u een speciale school voor ogen hebt, kunt u er beter vroeg bij zijn.

Bij de mairie (annexe) haalt u eerst een inschrijfformulier (certificat d'inscription)

Meenemen: justificatif de domicile (een telefoon- of EDF rekening of iets vergelijkbaars, zodat het duidelijk is, waar je woont) een identiteitsbewijs en het Livret de famille (of fiche d'état civil)

Op school

Als u naar een openbare school gaat, vertelt de mairie onder welke school u valt. Als u een andere school voor ogen heeft, zorg dan voor een goede reden, bij voorbeeld door te zeggen dat u uw kind liever op de andere school heeft, omdat dit op uw werkroute ligt en u uw kind wegbrengt. (demande de dérogation, steeds moeilijker). Meenemen:

  • Certificat d'inscription, die u bij de mairie hebt gehaald
  • Livret de famille/fiche d'état civil
  • Carnet de santé of een verklaring van de dokter, dat uw kind de verplichte vaccinaties heeft gehad (attestation de vaccination)
  • Certificat médical d'entrée à la maternelle (dus ook van de dokter)

DUI

Om zich in te schrijven voor de kantine/CLAE etc is er in Toulouse 'Le dossier Unique Interactif' ofwel DUI. Met dit dossier dat ieder jaar automatisch verlengd wordt (mbv de belastingdienst) berekent de gemeente hoeveel de kosten zijn binnen uw familie voor kantine, CLAE, Crèche familiale of collective, halte-garderie , Accueils de loisirs, séjours de vacances, ludothèques, Stages sportifs, zwemles, culturele ateliers en Accueils Jeunes

Voor alle informatie: www.toulouse.fr/vos-demarches/dui

Schoolverzekering

Aan het begin van het schooljaar moet u een kopie overleggen van de Responsabilité Civile (RC) en Individuelle Accidents (IA). Meestal zit dit bij de inboedelverzekering inbegrepen. Pas op, er zijn verzekeringsmaatschappijen die hiervoor hoge bedragen vragen! Het handigst is om contact op te nemen met uw verzekeraar om te kijken of dit valt onder uw inboedelverzekering.

boeken:

«Toutes les questions, que vous vous posez sur l'école maternelle»

N. de Saussois, Ed. Albin Michel

«Guide des écoles pas comme les autres (2 delen)»

S. Chavenas, Ed. Horay (Collection Questions de parents)

La maternelle, une école pour la vie

B. Minguet, A. Rochefort, récits et témoignages, Ed. Bayard

[Terug omhoog]

Alternatieve kleuterscholen

Ecole Maternelle Les Tournesols voor kinderen van 2 tot 6 jaar Pédagogie Steiner-Waldorf

www.multimania.com/lestournesols

10, Imp. Médicis, 31.200 Tlse, tel. 05.34.25.16.50 of 05.61.58.14.05

Ander adres: Federatie van de Steinerscholen in Frankrijk: www.steiner-waldorf.org

Gebaseerd op de pedagogische principes van R. Steiner: onderwijs op intellectueel, affectief en motorisch gebied, met respect voor het ontwikkelingsritme van het kind.

Er zijn ongeveer 15 kinderen van verschillende leeftijden.

Warmte en vertrouwen en aandacht voor de ontwikkeling van de zintuiglijke waarneming door kleuren, voelen en zingen. Er is aandacht voor dagritmes, weekritmes, er zijn activiteiten als tuinieren, brood bakken, tekenen en verven en muziek en voor het gebruikte materiaal (hout, wol, katoen en zijde).

Het is een privéschool, die geen subsidies ontvangt.

De kinderen kunnen er terecht van 8 tot 18 uur.

Ecole La Prairie 1, rue Néfliers, 31.400 Toulouse, tel.05.62.26.83.60

Gebaseerd op Fröbel of is het Freinet, zoiets als Steiner, maar dan weer een beetje anders!!

In de gele gids staat: «Un esprit pour l'enseignant et un mode de vie pour l'élève», :( toch 'ns even vragen wat ze daarmee bedoelen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ecole Montessori bilingue la tour rose Chem. Carmes, Labège, tel. 05.61.54.66.56

Ecole Montessori internationale Chem. Montagne, Grenade, 05.61.82.25.50

Woont u in Muret en houdt u van Montessori en muziek, dan zijn er op woensdagmiddag en zaterdagochtend voor kinderen onder de 3 en van 3 tot 7 jaar muziek"ateliers".

Association Doremifa-soleil 30, rue Jean Jaurès, Muret www.doremifasoleil.com 05.61.51.50.00

Jardin d'Enfants Toulousain, 55, Ave L. Bréguet: 05.62.47.15.15 (open van 7.45 tot 18.30) voor kinderen van 2 tot 5 jaar. Er wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsstadium, waarin het kind zich bevindt. Muziek, theater, circus, koken e.d. 3 plaatsen zijn gereserveerd voor gehandicapte kinderen.

Ma première Page: 136, rue L. Plana, tel. 05.61.26.85.05 voor kinderen van 2 tot 5. Frans/Engelse opvang

[Terug omhoog]