Nederlandse school De Spijker

Praatje : Nederlands taal- en cultuuronderwijs voor kinderen en volwassenen

Website >>

Contactadres

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Neerlandia volgen

Volg Neerlandia op Facebook Volg Neerlandia op LinkedIn

Naar school in Frankrijk

Vergelijking tussen het Nederlandse en Franse schoolsysteem:

 

Nederlands Frans Leeftijd
  École maternelle petite section 3/4
Groep 1 Basisschool Ecole maternelle moyenne section 4/5
Groep 2 Basisschool Ecole maternelle grande section 5/6
Groep 3 Basisschool Ecole primaire, Cours Primaire (CP) 6/7
Groep 4 Basisschool Ecole primaire, Cours Elémentaire 1 (CE1) 7/8
Groep 5 Basisschool Ecole primaire, Cours Elémentaire 2 (CE2) 8/9
Groep 6 Basisschool Ecole primaire, Cours Moyen 1 (CM1) 9/10
Groep 7 Basisschool Ecole primaire, Cours Moyen 2 (CM2) 10/11
Groep 8 Basisschool Collège, sixième (6) 11/12
Brugklas Middelbare School Collège, cinquième (5) 12/13
2e klas Middelbare School Collège, quatrième (4) 13/14
3e klas Middelbare School Collège, troisième (3) 14/15
4e klas Middelbare School Lycée, seconde (2) 15/16
5e klas Middelbare School Lycée, première (1) 16/17
6e klas Middelbare School Lycée, terminale (Baccalauréat) 17/18

 

[Terug omhoog]

De lagere school

Artikel, verschenen in Drop of Stroopwafels

Het Franse kleuter- en lagere schoolonderwijs is verdeeld in verschillende, overlappende systemen en heeft in plaats van een cijfersysteem allerlei benamingen. Dit maakt het niet eenvoudig om het schoolsysteem in één oogopslag te begrijpen.

De lagere school bestaat uit 5 klassen: de kinderen gaan een jaar eerder naar de middelbare school (collège) dan hun Nederlandse tegenhangers.

Deze vijf klassen heten Cours Préparatoire (CP), Cours Elémentaire 1 (CE1)*, Cours Elémentaire 2 (CE2)*, Cours Moyen 1 (CM1) en Cours Moyen 2 (CM2). Deze klassen zijn vergelijkbaar met groep 3 tot en met 7 in het Nederlandse systeem.

Om het nog ingewikkelder te maken zijn de klassen ook nog eens gegroepeerd per cyclus.

De CP (groep 3) en de CE 1 (groep 4) maken samen met de laatste klas van de kleuterschool (grande section, groep 2) deel uit van de cycle des apprentissages fondamentales (basiskennis). Hierin staat het leren schrijven, lezen en rekenen centraal. Op de kleuterschool wordt het schrijven van letters en cijfers geleerd en wordt begonnen met voorbereidend lezen. De CP is een bijzonder intensief jaar, waarin het kind geconfronteerd wordt met het schrijven en lezen van deze ingewikkelde taal. Ook moet het kind in staat zijn eenvoudige optelsommen t/m 100 te maken. De CE1 is voornamelijk bedoeld om de geleerde kennis te consolideren. Aan het eind van deze cyclus (eind van de CE1) moet het kind in staat zijn korte teksten vloeiend te kunnen lezen en optelsommen te maken tot 1000. Ook wordt op een eenvoudig niveau begonnen met aftreksommen en delen en met de maten voor lengte, tijd, gewicht en geld.

De CE2, CM1 en CM2 maken deel uit van de cyclus: cycle des approfondissements.

Deze cyclus is bedoeld als voorbereiding en basis voor de overgang naar het collège. Frans en wiskunde zijn natuurlijk het belangrijkst. In deze cyclus komen ook andere vakken aan de orde: aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschap en techniek en burgerschapsleer (éducation civique: bij voorbeeld, hoe gedraag je, je op school, wat zijn rechten en plichten, wat is een democratie) en tot slot een buitenlandse taal.

Aan gymnastiek en creatieve vakken wordt aandacht besteed naarmate de interesses van de onderwijzer.

De programma's zijn zwaar door hun overdaad. Huiswerk is bij de wet verboden sinds de jaren vijftig, maar in de praktijk krijgen de meeste kinderen huiswerk vanaf de CP. Afhankelijk van de onderwijzer kan dit bestaan uit het leren van gedichten of versjes en het lezen van korte teksten (toegestaan), maar soms is het veel meer.

Argumenten voor het geven van huiswerk zijn het betrekken en op de hoogte houden van de ouders bij het schoolgebeuren. Ook is er soms een zekere druk van ouders naar de school toe: Sommige ouders hebben een afkeuring voor de onderwijzer, die geen of weinig huiswerk geeft. Natuurlijk is het nuttig de stof van die dag te herhalen en te verwerken, maar de schooldag is in mijn Nederlandse ogen al lang. Hoe hiermee omgegaan wordt, is dus afhankelijk van de individuele onderwijzer en de sfeer op school. In principe rekent de onderwijzer hier 20 minuten tot een half uur per dag voor, maar als de onderwijzer zijn standaarden ijkt op de rijpere of beste leerlingen, dan kan het voor andere leerlingen wel uitlopen.

Per cyclus kan het kind éénmaal een klas overdoen. De school geeft een advies en de ouders kunnen bezwaar intekenen en weigeren. De ouders hebben het laatste woord.

De uitgebreide programma's van iedere klas kunt u vinden in gidsen (reeds in een eerder artikel vermeld). Ook op internet kunt u hierover informatie vinden. Een en ander staat eenvoudig uitgelegd op www.zelius.com onder de rubriek « programmes ».

De meeste kinderen eten iedere dag in de schoolkantine, maar dit is niet verplicht. Dikwijls zijn er ook activiteiten georganiseerd omdat deze pauze vrij lang is. Ook na schooltijd zijn er dikwijls buitenschoolse activiteiten georganiseerd en soms is het mogelijk om onder toezicht huiswerk te maken. Voor werkende ouders, die hun kinderen later op de dag van school halen is dit een goede oplossing.

Tenslotte, kleine potjes hebben grote oren. Kritiek uitoefenen op de school waar het kind bij aanwezig is, zal het kind niet motiveren. En motivatie is het grondbeginsel van leren. Een afspraak met de onderwijzer om uitleg te vragen treft beter doel.

uitspraak respectievelijk: « Cé-Uh-un » en « Cé-Uh-deux »

[Terug omhoog]

Dyslexie, autisme....

Van dyslexie, autisme, hyperactiviteit of andere leerhandicaps hebben de meeste onderwijzers soms niet veel kaas gegeten, maar de situatie verbetert. Via de ApedysMP kunt u meer informatie krijgen en zij kunnen u doorsluizen naar andere "dys"verenigingen. Hier is een overzicht van de verschillende mogelijkheden om extra hulp te krijgen. Even hierover met een Nederlands iemand praten? Bij onze club zijn ouders die Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zijn.

Het collège en het lycée

collège

lycée

Schoolkeuze

Er zijn verschillende mogelijkheden van scholen:

de openbare school

L'école républicaine heeft een aantal basisideeën, waarvan de twee belangrijkste zijn: l'école laïque en égalité des chances: iedereen heeft de kans om vooruit te komen (als –ie maar goede cijfers haalt: met een mooi woord heet dit: méritocratie).

Met laïque wordt bedoeld dat staat en religie gescheiden zijn, dus ook de staatsschool en de religie. De enige uitzondering hierop is in de Elzas. Hierbij gaat het om verdragen die lang geleden zijn afgesloten.

Of iedereen dezelfde kansen heeft om vooruit te komen, vind ik maar relatief. Leerlingen uit achterstandswijken en kinderen met een handicap hebben wel kansen, maar ze moeten dan zelf (en dikwijls ook hun ouders) een flinke energie en buitengewoon doorzettingsvermogen hebben en daarnaast een dosis geluk. Dikwijls moet men weten welke wegen bewandeld moeten worden. Dat geldt in zekere mate ook voor buitenlandse ouders. Er zijn vele mogelijkheden, maar het is belangrijk veel met andere Franse ouders te praten en zich zoveel mogelijk te informeren.

Aan de andere kant is er toch zeker een bepaalde kwaliteit in het openbare onderwijs. Woont u in een normale buurt en valt uw kind binnen de normen (geen leerproblemen), dan is dit een goede vorm van onderwijs.

Toch is er momenteel veel discussie over de kwaliteit van het Franse onderwijs. Er is veel kritiek van ouders en politici. Al sinds jaren wordt er ook flink gesneden in de middelen en tegelijkertijd worden de eisen steeds zwaarder. De vraag is of dit de kwaliteit van het onderwijs werkelijk zal verhogen.

De privéscholen

Er zijn verschillende soorten privéscholen. Sommigen zijn helemaal privé, anderen zijn "sous contrat". Dan hebben ze toch bepaalde staatssubsidies, maar hebben tegelijkertijd een zekere vrijheid in hun leerplan.

Waarom sturen ouders hun kinderen naar een privé-school? Hiervoor kunnen verschillende redenen bestaan. Katholieke ouders kiezen voor een school waar ook aandacht besteed wordt aan religie. Andere ouders kunnen kiezen voor een bepaald leersysteem: Montessori, la Calandrette en La Prairie zijn gebaseerd op andere onderwijs-filosofieën dan gangbaar in het openbaar onderwijs. Of ze kunnen kiezen voor een tweetalige school: op de Calandrette wordt Occitaans en Frans onderwezen. Ook zijn er internationale scholen rond Toulouse, waar Engels of Duits een tweede voertaal is.

Tot slot kan een negatieve ervaring in het openbare systeem de keus voor privéscholen bepalen. Een kind met een (leer)handicap wordt bij voorbeeld soms beter op deze scholen opgevangen.

Waar kun je op letten?

Het is goed de sfeer van de school te proeven door deze te bezoeken, maar dit is heel moeilijk te realiseren. Zoveel krijgen ouders van de school niet te zien en uiteindelijk is het de leerling zelf die wel zal merken of deze school en deze onderwijzers hem/haar liggen.

Zelf vond ik het is enigzins moeilijk af te gaan op de opinies van Franse ouders: vinden zij dezelfde dingen belangrijk als ik? Tandartsen, scholen, garages en vroedvrouwen: tsja, ik vond het maar moeilijk om een keuze hierin te maken, want vinden zij hetzelfde belangrijk als ik? Aan de épanouissement (individuele ontplooiing) hechten de meeste Franse ouders een andere waarde dan de Nederlandse. Maar hun opinie is in elk geval alvast één uitgangspunt.

Als het mogelijk is, kunt u de mening van een Nederlandse ouder vragen.

[Terug omhoog]

Kalender van de schoolvakanties

Soms is het bij voorbeeld handig rekening te houden met de Spaanse schoolvakanties als u wilt reserveren in de Pyreneën.

Calendrier des vacances scolaires: let op de diverse zones zoals dit ook in Nederland het geval is

  • Begin schooljaar Rentrée des élèves
  • Herfstvakantie Vacances de Toussaint
  • Kerstvakantie Vacances de Noël
  • Krokusvakantie Vacances d'hiver
  • Voorjaarsvakantie Vacances de printemps
  • Zomervakantie Vacances de'été

Een interessante blog voor ouders:

ecolepourlesparents.over-blog.com

[Terug omhoog]